Waarom bomen planten?

Photo_1615665527174

De kwaliteit van leven

Het planten van bomen is essentieel voor een goede levenskwaliteit

Zuurstof is onmisbaar voor het menselijk leven. De bomen die ons dagelijks voorzien van de nodige zuurstofrijke lucht verdienen dus wel een bedankje! Naast de aanvoer van zuurstof zorgen bomen ook voor een schonere lucht en bevorderen ze de biodiversiteit. Alleen al om deze redenen is het cruciaal om boomgroei niet alleen te behouden, maar ook te stimuleren. Voor de aarde, voor onszelf en voor alle toekomstige generaties.

Schone lucht

Bomen zorgen voor verse zuurstof. Deze zuurstof hebben mensen nodig om in leven te blijven. De CO2 wordt door bomen uit de atmosfeer gehaald en met behulp van fotosynthese omgezet in zuurstof. Waar bomen CO2 omzetten in schone zuurstof, slaan ze ook broeikasgassen op in hun hout, bladeren en wortels. De boom is als het ware dus een filtersysteem waarbij het op meerdere manieren voor een schonere lucht zorgt. De kracht van deze processen is niet groot genoeg om alle problemen rondom luchtvervuiling op te lossen, maar met wat hulp vanuit de mens kan het wel een grote rol spelen in het creëren van een gezond leefklimaat.

Niet alleen voor mensen

Het planten van verschillende boomsoorten levert daarnaast ook een waardevolle bijdrage aan de natuurlijke biodiversiteit. Zo zijn bomen niet alleen een bron van voedsel voor verschillende dieren en organismen, maar zorgen ze ook voor beschutting en leefruimte. Bij een gebalanceerde biodiversiteit kunnen dieren een gezond en veilig leven leiden. Hierbij zorgt de uiteenlopende samenstelling van bomen, planten, insecten en dieren voor een florerend natuurlijk klimaat.

Een weg voor water

Mede door de wortels en bladeren kan regenwater beter afgevoerd worden. De wortels zorgen voor stevigheid en structuur in de bodem en voorkomen daarmee dat er bodemerosie kan plaatsvinden. Deze stevige structuur zorgt voor een betere bodemkwaliteit waardoor regenwater beter kan worden opgenomen. Hoe ouder een boom is, hoe dieper de wortels zijn. Dit zorgt als bijgevolg voor een optimale afvoer van regenwater en langdurig behoud van de bodemstructuur.

Stadse bomen

Het planten van bomen in steden is op verschillende manieren gunstig voor de leefomgeving van de bewoners. De bomen zorgen voor een natuurlijk demping van geluid, iets wat zeker in een stad als Amsterdam van belang is. De bladeren en takken absorberen het geluid van de verkeersdrukte, waardoor de totale geluidsoverlast een stuk minder wordt. Bovendien is het, in vergelijking met een landelijke omgeving, in de zomermaanden altijd

een paar graden warmer in steden. De stoeptegels, beton van gebouwen en het asfalt van de wegen warmt onder invloed van zonlicht snel op en koelt langzaam weer af.  

De aanwezigheid van bomen en andere beplanting kan deze extra warmte, door het bieden van schaduw, substantieel verminderen.

Happy trees

Een andere onbewuste functie van bomen is de bevordering van persoonlijk geluk. Het is bewezen dat de aanwezigheid van bomen en planten in je omgeving je stressniveau verminderen, de productiviteit in werk verhogen en je sneller laten herstellen van ziekte.

Bomen dragen dus op allerlei manieren bij aan een beter functionerend milieu en een fijnere leefomgeving. Het is onze missie om de vele voordelen van weelderige boomgroei zoveel mogelijk te stimuleren. Wij werken aan een betere toekomst, met veel groen en een florerende biodiversiteit.

Wie tegen een goede boom leunt, heeft goede schaduw

Mensen voor bomen, bomen voor mensen

Bomen in het buitenland

Hoe het planten van bomen een positieve bijdrage levert in derdewereldlanden
Mede door een gebrekkige economische en politieke ontwikkeling zijn er op de wereld nog veel zogenoemde derdewereldlanden. Deze ontwikkelingslanden zijn vaak gevangen in een neerwaartse spiraal, omdat ze weinig kansen hebben om in welvaart te groeien. Met de logische focus op welvaartsgroei en ‘je eigen hachje’ in deze landen, wordt het belang van een gebalanceerd milieu vaak vergeten.
Vooral in landen die geteisterd worden door langdurige droogte, modderstromen en
ingrijpende natuurrampen is een gezonde natuur om verschillende redenen cruciaal.

Uitdroging
Voor een continent als Afrika is het heel belangrijk dat er genoeg bomen worden geplant.
Bomen houden het water in de grond vast en zo wordt uitdroging of erosie van de grond voorkomen. Bomen bevorderen namelijk de waterabsorptie van de bodem waardoor omringende planten langer van water blijven voorzien. Daarnaast maken bomen de bodem vruchtbaar voor andere organismen.
Voor een werelddeel als Afrika, waar in veel landen armoede heerst, is het belangrijk dat de grond vruchtbaar blijft, zodat er doorlopend voedsel op verbouwd kan worden.

Koolstofopname
Door ontbossing gaan er wereldwijd veel tropische bossen verloren, met als direct gevolg dat er veel
CO2 vrijkomt bij het kappen van deze bossen. Deze CO2 levert een significante bijdrage aan de
opwarming van de aarde. Mede hierom is het belangrijk dat regenwouden worden beschermd. Door
herbebossing in te zetten en boomgroei te stimuleren, wordt er bovendien gezorgd dat de CO2 in
grote hoeveelheden in het hout van de bomen opgeslagen kan worden. Er moet echter vermeden
worden dat er bossen worden aangelegd waarbij het bos maar uit één boomsoort bestaat. Door een
grote diversiteit in bomen- en plantengroei te creëren, kan er gezorgd worden dat er nóg meer
koolstof wordt opgenomen.

Modderlawines

De diepgaande wortels van bomen zorgen ervoor dat de grond stevig wordt vastgehouden. Zeker in
gebieden waar veel regen valt, kan het voorkomen dat de aarde makkelijk verschuift. Door bomen te
planten wordt de kans op aardverschuivingen geminimaliseerd. Om dergelijke modderlawines te
voorkomen is het belangrijk dat er veel bomen geplant worden in regenachtige gebieden.

Zuurstof
In werelddelen waar luchtvervuiling een groot probleem is, zoals in Azië, is het belangrijk dat er
aandacht wordt besteed aan de bevordering van boomgroei. Aangezien er in de grote steden veel
mensen dicht op elkaar wonen, is het belangrijk dat er genoeg schone zuurstof is. Wanneer wij
ademhalen, ademen we zuurstof in en koolstofdioxide uit. Er is geen oneindige voorraad schone
zuurstof op deze planeet. Door extra bomen te planten wordt deze buffer aan schone zuurstof
constant bijgevuld. Bovendien slaan deze bomen CO2 op in hun hout, waardoor de opwarming van
de aarde verder wordt afgeremd.
Wanneer je ervoor kiest om de aanplant van bomen in derdewereldlanden te stimuleren, draag je bij
aan een betere leefomgeving in gebieden waar dit vaak niet de eerste prioriteit is. Aangezien dit
desondanks een enorm belangrijk onderdeel is van een opwaartse ontwikkeling van deze gebieden,
is iedere vorm van hulp meer dan welkom.

Nederland gevuld met bomen

Het planten van bomen kent vele voordelen. Zo zorgen bomen namelijk voor een schonere lucht en een gezondere leefomgeving. Helaas merken we op dat er steeds meer groen verdwijnt in ons kleine kikkerlandje. Op plekken waar voorheen de eekhoorntjes nootjes knabbelden en je alleen het geluid van ritselende bladeren en tjirpende vogels hoorde, worden nu torenhoge kantoorpanden of ellenlange snelwegen uit de grond gestampt. En met de verwachte groei in welvaart en bevolkingsgrootte in Nederland, is het aannemelijk dat er meer en meer bossen plaats moeten maken voor beton en asfalt.

Schadelijke stoffen

De lucht die we dagelijks inademen bevat allerlei schadelijke stoffen die slecht zijn voor onze
gezondheid. De meest schadelijke stoffen zijn fijnstof, ozon, stikstofoxiden en kooldioxide. We zien dat deze stoffen, naast de negatieve invloed op onze gezondheid, ook bijdragen aan klimaatverandering. Om deze redenen is het belangrijk om bomen te planten. Vooral loofbomen zuiveren de lucht continu van kooldioxide, stikstofdioxide en ozon. Naaldbomen en klimop zijn daarentegen zeer geschikt om fijnstof mee op te vangen.

Veel groen rondom je huis
Om een handje mee te helpen aan het groener maken van Nederland, kun je zelf het initiatief
nemen door een boom in je tuin te planten. Naast het opfleuren van je straatbeeld en het bevorderen van je eigen moraal, is de aanplant van planten en bomen, mede door de zuurstofvoorziening, ook gunstig voor je gezondheid. De overvloedig aanwezige CO2 wordt bovendien door de bomen opgenomen en voorkomt daarmee dat deze stoffen bijdragen aan de opwarming van de aarde. Aangezien Nederland een van de dichtstbevolkte landen ter wereld is, is
het om bovenstaande redenen cruciaal dat er genoeg bomen zijn. Door zelf bomen aan te planten, help je een handje mee aan het bevorderen van de leefomgeving en stimuleer je een gebalanceerde biodiversiteit. Gezien het verschil in precieze functies en mogelijkheden per boomsoort, is het
bevorderlijk om, indien mogelijk, verschillende bomen aan te planten. Wanneer je alleen een balkon hebt, zijn goedgevulde plantenbakken een goed alternatief. 
Nederland heeft in verhouding veel inwoners. Door het groeiend inwoneraantal en de
florerende economie wordt er steeds meer gebouwd. Hierdoor is het van groot belang dat er voldoende groen blijft bestaan en het liefst extra wordt aangeplant. Een bijdrage hierin zal
uiteindelijk kunnen resulteren in een gezonde en gebalanceerde natuur en leefomgeving.