Onze wereld van morgen

Photo_1615666649714

Nu, voor de generatie van straks

Met duurzame energie belast je de aarde en het klimaat zo min mogelijk. Gezien de steeds vorderende opwarming van de aarde is de transitie naar groene energie cruciaal.
De energieconsumptie van de wereldbevolking blijft almaar groeien. We produceren en consumeren steeds meer.
Gezien deze ontwikkelingen wordt de weg naar een groenere en duurzamere wereld steeds belangrijker. Door gebruik te maken van duurzame energie bouwen we aan de toekomst van
morgen.

Duurzame energie
Duurzame energie is energie die, gezien de verminderde uitstoot van CO2, minder of niet belastend is voor het milieu. Duurzame energie is in theorie de term voor energiebronnen die niet opraken en oneindig beschikbaar zijn. Voorbeelden van duurzame energie zijn zonnepanelen, windenergie en waterkracht. De laatste jaren heeft duurzame energie een steeds grotere rol gekregen in
de totale energievoorziening. De klimaat- en milieubelastende fossiele brandstoffen, die onder andere in Nederland nog veel worden gewonnen, zijn de tegenhangers van duurzame energie.
Met het oog op onze huidige en toekomstige leefomgeving is het cruciaal om op gebied van energiegebruik de duurzame koers in te slaan.

Fossiele brandstoffen
In Nederland maken we nog steeds gebruik van energie die uit fossiele brandstoffen wordt opgewekt. Fossiele brandstoffen zijn onder andere steenkolen, aardolie en aardgas. Meestal kan door verbranding van de grondstoffen hier elektriciteit uit worden opgewekt. Deze fossiele
brandstoffen zijn echter zeer schadelijk voor het milieu, mede door het vrijkomen van CO2 bij de verbranding ervan. Bovendien komt bij de winning en verbranding van fossiele brandstoffen ook fijnstof vrij. Dit is mede de oorzaak van de lucht- en watervervuiling die over de hele wereld voor problemen zorgt. En in tegenstelling tot de zojuist benoemde duurzame energie zullen fossiele brandstoffen een keer opraken.

Klimaatverandering
Het klimaat verandert doordat de temperatuur op aarde stijgt. Dit is het gevolg van de voortdurende uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen. CO2 en waterdamp komen van nature voor in de atmosfeer. Ze houden de warmte van de zon vast, waardoor de temperatuur op aarde stijgt. Zonder deze gassen zou het een stuk koeler zijn op de aarde.
Een overschot aan deze gassen zorgt logischerwijs voor een snelle, hevige en ongewenste opwarming van de aarde.

Waarom duurzame energie?
Duurzame energie, ook wel groene energie genoemd, is minder belastend voor het milieu dan fossiele energie. Daarnaast kunnen duurzame energiebronnen, zoals zon, wind en water, nooit opraken.
Door te kiezen voor groene energie help je mee aan een beter milieu en dring je de opwarming van de aarde terug. Het produceren en consumeren van groene energie is doorgaans duurder dan niet-duurzame energie.

De overheid biedt echter subsidies aan waarbij er geld wordt
gegeven aan bedrijven die groene energie produceren.
Door als bedrijf zonnepanelen te plaatsen, krijg je als het ware dus goedkoper energie.

Het aanschaffen van zonnepanelen is een behoorlijke uitgave, maar doordat je jarenlang bespaart op energiekosten, haal je de investering er op termijn altijd ruim uit. Kortom, het is een investering waarmee je op termijn geld bespaart en als bijkomend gevolg de aarde een stukje groener maakt!

Van de boom der kennis eten

En onze daden verandering doen laten brengen, want in de natuur zijn alle mensen gelijk
Het zijn de gewoonten die het verschil maken